Krav på förarbevis för vattenskoter

Kravet om att inneha förarbevis för vattenskoter träder ikraft 1 maj 2022.
Förarbeviset för vattenskoter utfärdas av Transportstyrelsen efter en godkänd utbildning. Förarbeviset utfärdas i elektronisk form. Det finns även möjlighet att beställa det utfärdade förarbeviset i form av ett fysiskt plastkort mot en ytterligare kostnad.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/vattenskoter

 

Lagförslag: Körkort för vattenskoter ska kunna dras in på plats

Körkort för vattenskoter ska kunna dras in direkt på plats, enligt ett lagförslag som regeringen nu väljer att gå vidare med. Förhoppningen är att enklare kunna stoppa vårdslöst vattenskoteråkande.

https://www.tv4.se/klipp/va/13745538/lagforslag-korkort-for-vattenskoter-ska-kunna-dras-in-pa-plats