Skip to main content

Efter lite turer fram och tillbaka är det nu klubbat och klart; Förarbevis för vattenskoter införs.

Under innevarande sommar (2021) så inleds de första stegen mot kravet på införandet av ett förarbevis för att framföra vattenskoter. Kravet på förarbevis gäller från och med den 1 maj 2022. Från och med 1 juli 2021 är det dock möjligt att gå den utbildning som krävs för att få ett förarbevis till vattenskoter.

Utbildningen ska innehålla både praktiska och teoretiska moment och lägga särskild vikt vid säkerhet och hänsyn till miljö- och naturliv. Transportstyrelsen kan från den 1 juli i år påbörja utfärdandet av förarbevis till den som har genomgått utbildningen med. ett godkänt resultat. En åldersgräns om 15 år gäller sedan tidigare för att få köra vattenskoter.